TRADYCJA • DOŚWIADCZENIE • PASJA

Firma PAŁASZ MARINE PROJEKT jest niezależnym biurem projektowym, działającym na rynku okrętowym od 2002 roku. Specjalizujemy się w projektowaniu kadłubów statków.

Mamy bogate doświadczenie oraz tradycje rodzinne związane z Gdynią i gospodarką morską, które kultywujemy już od trzech pokoleń. Właściciel, Arkadiusz Pałasz jest absolwentem Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Augustyn Pałasz – dziadek, zatrudnił się w Porcie Gdynia w 1928 roku i przepracował tam ponad czterdzieści lat. Podobnie Wacław Pałasz – ojciec, ma na swoim koncie ponad czterdziestoletni staż pracy w Stoczni Gdynia.

PAŁASZ MARINE PROJEKT to połączenie jakości, profesjonalizmu i niezawodności, to grupa doświadczonych konstruktorów, z wieloletnią praktyką stoczniową, otwartych na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie.

Biuro PAŁASZ MARINE PROJEKT specjalizuje się w projektowaniu kadłubów statków. Projektujemy zarówno we własnym biurze, jak i oferujemy pomoc firmom potrzebującym czasowego wzmocnienia własnej kadry. Chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem i wykwalifikowanym zespołem projektowym.

Nasze biuro jest wyposażone w oprogramowanie AutoCAD, Rhinoceros, FEMAP i Aster. Jesteśmy również przygotowani do wykonania dokumentacji i obliczeń z części ogólnej projektu. W zakres prac wchodzi także proces zatwierdzenia dokumentacji u Armatora i w Towarzystwie Klasyfikacyjnym. Do wykonania obliczeń teoretycznych używamy oprogramowania Napa lub Maxsurf w zależności od preferencji Klienta. Respektując wszystkie wymagane normy   i standardy stoczniowe, kładziemy szczególny nacisk na jakość świadczonych usług.

REFERENCJE

DOFINANSOWANIE UNIJNE

Arkadiusz Pałasz PAŁASZ MARINE PROJEKT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Poprawa konkurencyjności biura projektowego PAŁASZ MARINE PROJEKT poprzez inwestycję w specjalistyczne oprogramowanie oraz infrastrukturę IT"

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności biura projektowego PAŁASZ MARINE PROJEKT poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania do obliczeń wytrzymałościowych metodą elementów skończonych (MES) i modelowania 3D oraz inwestycję w infrastrukturę IT.

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie do oferty nowych usług i podniesienie jakości oraz przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu.

Wartość całkowita projektu: 293 478,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 119 061,40 zł  

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZPOZNANIA RYNKU

na dostawę oprogramowania do badania wytrzymałości konstrukcji okrętowych metodą elementów skończonych MES dla biura projektowego Arkadiusz Pałasz Pałasz Marine Projekt

Dotyczy Projektu nr RPPM.02.02.01-22-0061/17-00 pt. "Poprawa konkurencyjności biura projektowego Pałasz Marine Projekt poprzez inwestycję w specjalistyczne oprogramowanie oraz infrastrukturę IT" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: 2 Przedsiębiorstwa, dla działania: 2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, dla poddziałania: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy oprogramowania do badania wytrzymałości konstrukcji okrętowych metodą elementów skończonych MES dla biura projektowego Arkadiusz Pałasz Pałasz Marine Projekt, 81-601 Gdynia, ul. Apisa 6.

Informacja o wybranym wykonawcy - Rozstrzygnięte
Nazwa: GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o.
Adres: ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 07.06.2018r.